Aarding - Appartementencomplex zonder externe bliksembeveiliging

Of het nu gaat om bestaande of nieuwe gebouwen, een functionerend aardingssysteem is een eerste vereiste voor een veilige werking van elektrische systemen in gebouwen en voor het beschermen van mensen tegen gevaarlijke hoge spanningen.

Het ontwerp en de implementatie van het aardingssysteem zijn van cruciaal belang. Nadat het beton is uitgehard, is het niet meer mogelijk om dit vitale onderdeel achteraf aan te brengen (bijv. in de vorm van een aardelektrode). Omissies of fouten tijdens de bouwfase kunnen later niet worden gecorrigeerd, althans niet zonder veel moeite en kosten.

Productaanbevelingen

Erdung für das MFH ohne AEB Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung

A - Fundatie aarding

Ronde draad, St/tZn, Ø10 mm

Staaldraad volgens EN 62561-2 met zinkcoating ≥ 50 µm gemiddeld (ongeveer 350 g / m2), voor bliksembeveiligings- en aardingssystemen.

Staalstrip, St/tZn

Staalstrip (St / tZn) volgens EN 62561-2 met zinkcoating ≥ 70 µm gemiddeld (ongeveer 500 g / m2), voor bliksembeveiligings- en aardingssystemen.

Afdichtingsuiteinde voor platte geleiders

Voor doorvoeringen van waterdichte funderingsplaten / muren. Watervaste uitvoering kan op vlakke geleiders worden geschoven met roestvrijstalen spanbanden. Waterdruktest tot 1 bar met een inbouwdiepte van 10m in stilstaand water, aanvullend getest met 5 bar perslucht volgens EN 62561-5.

DEHNclip Rd 8 / Rd 10

Verbindingsklem getest volgens EN 62561-1, voor het verbinden van wapeningsstaalnetten of versterkingen met ronde geleiders. De aardklem maakt een veilige, snelle en gemakkelijke verbinding van aardingsmaterialen met wapeningsdelen zonder gereedschap mogelijk.

DEHNclip Rd 8 / Fl 30 x 3-4

Verbindingsklem getest volgens EN 62561-1, voor het verbinden van wapeningsstalen mazen of verstevigingen met platte geleiders. De aardklem maakt een veilige, snelle en gemakkelijke verbinding van aardingsmaterialen met wapeningsdelen zonder gereedschap mogelijk.

Aansluitklem, St/tZn

Verbindingsklem (St / tZn) volgens EN 62561-1, voor het verbinden van wapeningsstaalnetten of versterkingen met ronde geleiders. Versie voor T-, kruis- en parallelle verbindingen.

Kruisklem, St/tZn

Kruisklem volgens EN 62561-1, voor bovengrondse en ondergrondse aansluiting van ronde en platte geleiders. Uitvoering met tussenplaat en M8-schroeven.

Afdichtingsuiteinde

Voor doorvoering van waterdichte funderingsplaten / muren. Watervaste uitvoering kan op ronde geleiders met RVS spanbanden worden geschoven. Waterdruktest tot 1 bar met een inbouwdiepte van 10 m in stilstaand water, aanvullend getest met 5 bar perslucht volgens EN 62561-5.

B - Aardelektrode

Ronde draad, StSt (V4A), Ø10 mm

Roestvrij staaldraad (V4A), Ø10 mm volgens EN 62561-2, voor bliksembeveiligingssystemen, aardingssystemen of potentiaalvereffening.

Kruisklem, StSt (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm

Roestvrijstalen kruisklem (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm volgens EN 62561-1, voor bovengrondse en ondergrondse aansluiting van ronde en platte geleiders. Uitvoering met tussenplaat en M8-schroeven.

Anti-corrosie tape

Te wikkelen rond bovengrondse en ondergrondse verbindingen en voor gebruik in de grond volgens DIN 30672.

C - Belangrijkste potentiaalvereffening

Aardingsplaat, StSt (V4A)

Roestvrijstalen aardingsplaat (V4A) volgens EN 62561-1, voor corrosievrije aansluiting van de afgaande geleider. Bijv. voor de versterking van gebouwen of het aardingssysteem, voor beschermende potentiaalvereffening en / of functionele potentiaalvereffening, installatie in de bekisting.

Aardpotentiaal vereffeningsrail K12

Aardpotentiaal vereffeningsrail 12 volgens EN 62561-1, voor beschermende en functionele potentiaalvereffening volgens EN 60364-4-41 / EN 60364-5-54 (hoofdaardingsrail) en bliksempotentiaalvereffening volgens EN 62305-3.

Verbindingsklem met draadbout

Voor het aansluiten van ronde en platte afleiders op vaste aardingsklemmen met M10 / 12-draad. Ook geschikt voor montage aan de achterzijde van de vaste aardingsklem zonder klemas, bijv. voor vlakke stroken.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

T. 085-07 10 280

back to top