Legal Notice

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's is

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

Registered office: Neumarkt
Register court: Amtsgericht Nuremberg HRB 39357
Sales tax identification number: DE345981357


Board of Directors: Dr. Philipp Dehn (Chairman of the Board), 
Florian Bohlmann, Christian Höhler, Christian Köstler, Boris Wolff

Chairman of the Supervisory Board: Markus Thoma

 

Contactadres van de vestiging Amersfoort:

DEHN Nederland B.V.
Spaceshuttle 32
3824 ML  AMERSFOORT

Telefoon: +31(0)85-07 10 280
Fax: +31(0)85-07 10 289
E-mail: [email protected]

 

This legal notice is also valid for the following social media profiles:

This legal notice is also valid for the following online tool(s):

DEHN Selectiematrix:

https://www.selectiematrix.com

Voor het gebruik van de internetpagina's van DEHN NEDERLAND B.V. (hieronder 'onze internetpagina's') wijst DEHN NEDERLAND B.V. (hieronder 'wij') op het volgende:

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van onze internetpagina's wordt altijd zorgvuldig voorbereid en we doen er alles aan om steeds correcte en actuele informatie te verstrekken. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud stellen we ons niet aansprakelijk. De inhoud van onze internetpagina's is algemeen geformuleerd, dient alleen voor het verstrekken van niet-bindende, algemene informatie en is geen vervanging voor gedetailleerd individueel advies en deskundige beoordeling in elk afzonderlijk geval. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze internetpagina's te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade opzettelijk of door grove nalatigheid door ons werd veroorzaakt, of indien de schade te wijten is aan letsel aan het leven, lichaam of de gezondheid, of indien er andere dwingende wettelijke bepalingen zijn die dit tegenspreken. Voor de storingsvrije toegang tot onze internetpagina's en de inhoud ervan zijn we niet aansprakelijk.

 

Hyperlinks en verwijzingen naar internetpagina's van derden

Onze internetpagina's bevatten hyperlinks en verwijzingen naar internetpagina's van derden. Als u de internetpagina's van derden oproept, verlaat u onze internetpagina's en bereikt u het internetaanbod van de derden. Op de inhoud van websites van derden hebben we geen invloed, en we zijn er niet verantwoordelijk voor. De inhoud van internetpagina's van derden beschouwen we niet als de onze. Indien wij kennis nemen van illegale inhoud op websites van derden waarnaar wij via hyperlinks of verwijzingen hebben verwezen, verwijderen wij de betreffende hyperlinks of verwijzingen.

 

Auteursrechten

Alle inhoud van onze internetpagina's, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids-, video- of animatiebestanden zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Ter download aangeboden inhoud mag alleen in ongewijzigde vorm voor uw eigen private, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Bovendien mag de inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, verspreid, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt. Dit geldt ook voor eventueel gedeeltelijke verveelvoudiging, verspreiding, reproductie of elk ander gebruik. Sommige van onze internetpagina's bevatten ook inhoud, in het bijzonder foto's, die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden.

 

Merken en logo's

De merken en logo's op onze internetpagina's zijn beschermd door het merken- en auteursrecht. Het is niet toegestaan om de merken en logo's zonder onze toestemming vooraf, in welke vorm dan ook te gebruiken, te verveelvoudigen of te gebruiken. Dit geldt ook voor elk gedeeltelijk gebruik, gedeeltelijke verveelvoudiging of toepassing.

Een overzicht van onze merken vindt u hier

Technische wijzigingen, drukfouten en fouten voorbehouden. De afbeeldingen zijn niet-bindend.

 

Gebruik van delen van onze internetpagina's die aanmelding vooraf vereisen

Als voor bepaalde delen van onze internetpagina's een voorafgaande registratie en bevestiging van de gebruiksvoorwaarden is vereist, gelden de bij de registratie aanvaarde gebruiksvoorwaarden naast de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze delen van onze internetpagina's. In geval van strijdigheden hebben de op het moment van registratie aanvaarde gebruiksvoorwaarden voorrang.

 

back to top