Schutz von Energienetzen
DEHN beschermt smart grids

Oplossing voor smart grids

In het elektriciteitsnet van de toekomst zal de elektriciteitsproductie decentraal zijn. Een toenemend aantal distributienetwerken haalt groene stroom uit PV-systemen en windturbines en transporteert deze in alle richtingen. Als gevolg hiervan hebben we nu een multi-directionele energiestroom. Grootschalige netwerken van verschillende slimme technologieën worden gemeengoed.

Moderne technologie = hoger risico

Beheerders moeten daarom meer aandacht besteden aan de bescherming van hun systemen. Slimme telecontroles, data- en communicatietechnologie vereisen een toenemend aantal elektronische componenten. Dit leidt tot een groter risico op schade aan elektronische apparaten als gevolg van

  • Bliksem interferentie
  • Overspanning
  • Elektromagnetische interferentie

Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen en IT-systemen

Betrouwbare stroomvoorziening dankzij hoog beschikbare distributienetten

Tegenwoordig komt stilstand als gevolg van schade aan elektrische en elektronische apparaten steeds vaker voor.

Dit betekent onnodige extra kosten voor de beheerder... en de vraag blijft: "Hoe kan ik leveringsbetrouwbaarheid garanderen?"

Kies voor een uitgebreid beveiligingsconcept met oplossingen voor overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging en veiligheidsapparatuur - alles uit één hand.

Voor hoge systeembeschikbaarheid en dus leverbetrouwbaarheid.
 

Voor hoge systeembeschikbaarheid en dus leverbetrouwbaarheid.

Safety equipment – persoonlijke bescherming – vlamboog bescherming

DEHNcare PPE (PBM) – Veilig en comfortabel

Topprioriteit - de bescherming van uw werknemers. Mensen die aan transformatorstations werken, moeten bijvoorbeeld consistent worden beschermd. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bieden hier optimale bescherming. 

DEHNshort – Actief vlamboogbeschermingssysteem

Een actief systeem zoals DEHNshort biedt u een constructiemaatregel die beschermt tegen elektrische vlambogen.

  • wordt rechtstreeks in de installatie geïnstalleerd
  • het detecteert de vlamboog zodra deze zich voordoet
  • vlamboog wordt binnen milliseconden gedoofd.

Dit optimaliseert de systeembeschikbaarheid, omdat slechts een fractie van de destructieve energie van de vlamboog wordt vrijgegeven.

Externe bliksembeveiliging en potentiaalvereffening

Hier vindt u componenten voor een compleet bliksembeveiligingssysteem. Inclusief componenten voor het functionele potentiaalvereffening en bliksem-potentiaalvereffening.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

T. 085-07 10 280

back to top