Data Center
DEHN beschermt datacenters

Continue datastroom beveiligen

Keep the data flowing

Uitvaltijden, schade en onderbrekingen door blikseminslag en overspanningen? Geen toegang tot data of zelfs dataverlies? Een horrorscenario voor elke exploitant en datagebruiker.

Krachtige bliksem- en overspanningsbeveiliging voorkomt kostbare schade en zorgt voor een constante datastroom

Datacenters zijn het fundament van de digitalisering. Sociale media, medische verzorging, media-aanbod, telecommunicatie of verkeer – alles is tegenwoordig afhankelijk van een constante datastroom. Voorwaarde hiervoor is een storingsvrije combinatie van afzonderlijke systemen en gevoelige componenten.

Zo minimaliseert u het risico

Het gevaar van bliksem en overspanningen wordt vaak onderschat:

  • Door blikseminslag kunnen branden ontstaan.
  • Door overspanningen kunnen met elkaar verbonden elektrische systemen worden beschadigd.

Het gevolg: reparatiekosten, uitvaltijd en schadeclaims.

 

Risico’s minimaliseren; zo werkt het

Integreer op elkaar afgestemde maatregelen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging, afscherming en aarding in uw veiligheidsconcept.

Bij DEHN kiest u voor zekerheid – voor een betrouwbaar bedrijf, de grootste beschikbaarheid en geoptimaliseerd rendement. 

Normatieve eisen kennen

Voor de planning en uitvoering van veiligheidsmaatregelen voor datacentra is primair de norm EN 50600 relevant. Deze verwijst naar IEC 62305 met betrekking tot bliksem- en overspanningsbeveiliging.

 

Basisprincipes van planning voor bliksem- en overspanningsbeveiliging

EN 50600 is de eerste Europese en daarmee internationale norm met alomvattende, uitgebreide richtlijnen voor de planning, bouw en exploitatie van een datacenter.

Hierin zijn specificaties opgenomen voor de planning van gebouwen, constructies, elektriciteitsvoorziening, airconditioning en beveiligingssystemen. Uit deel 2-2 "Energievoorziening en -distributie van datacenterfaciliteiten en -infrastructuur" vloeit de noodzaak voort om maatregelen voor bliksembeveiliging in acht te nemen. 

EN 50600 verwijst meer concreet naar de volledige normenreeks voor bliksembeveiliging, IEC 62305. Het vormt de basis voor ontwerp en uitvoering volgens de normen van bliksem- en overspanningsbeveiligingsconcepten, alsmede afschermingsmaatregelen.

IEC 62305 deel 2

Risicomanagement

Stap 1 is de risicoanalyse Hier wordt de risico-evaluatie uitgevoerd, en tevens de indeling in de desbetreffende bliksembeveiligingsklasse.

IEC 62305 deel 3

Beveiliging van gebouwen en personen

Bij stap 2 worden de parameters voor het externe bliksembeveiligingssysteem en de ontwerpuitvoering voor de externe bliksembeveiliging vastgelegd.

IEC 62305 deel 4

Beveiliging van elektrische en elektronische systemen

Bij stap 3 wordt de selectie van de individuele maatregelen ter bescherming van de geïntegreerde elektronische systemen* uitgevoerd.

* Voorbeeld voor maatregelen ter bescherming van de geïntegreerde elektronische systemen:

  • Bliksembeveiligingszone-concept
  • LEMP-veiligheidssysteem
  • Aarding en potentiaalvereffening
  • Afschermingsconcept voor gebouwen en ruimtes
  • Kabelgeleiding en afscherming
  • Gecoördineerde overspanningsbeveiliging

Downloaden van datacenterbrochure

Wilt u onze brochure over datacenters downloaden? Volg de link om hem digitaal te downloaden. 

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

T. 085-07 10 280

back to top