Compliance
Compliance

Grondbeginselen en regels voor ons gedrag

DEHN Gedragscode

We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en onze verantwoordelijkheid tegenover werknemers, klanten, partners en aandeelhouders. Met de DEHN Gedragscode definiëren wij de basis en de basisregels voor integer gedrag binnen de DEHN Holding Group en in de omgang met zakelijke partners en het openbare leven.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

T. +49 9181 906 2209

Klokkenluidersregeling DEHNspeakup

DEHNspeakup is onze webgebaseerde klokkenluidersregeling. Deze kan worden gebruikt om overtredingen van voorschriften of klachten te melden, evenals schendingen van de Duitse Toeleveringsketenwet (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

DEHNspeakup is beschikbaar als extra communicatiekanaal voor zowel medewerkers van de DEHN-groep als zakelijke partners en klanten of andere betrokken derden. Alle ontvangen informatie wordt vertrouwelijk verwerkt. Bovendien kunnen klachten ook anoniem worden ingediend.

U bereikt onze klokkenluidersregeling DEHNspeakup dag en nacht via de volgende link.

back to top