Relevante normen voor de
e-mobiliteit

De momenteel van kracht zijnde normen hebben verschillende zwaartepunten, maar hun integrale toepassing maakt duurzame en allesomvattende beschermingsoplossingen mogelijk. De normen van de serie 0100 zijn installatienormen en gelden daarom voor de vaste installatie. Als een laadpaal niet mobiel is en via vaste bedrading is aangesloten, valt hij in het toepassingsgebied van 0100.

Als overspanningsbeveiliging:
IEC 60364-4-44, clausule -443

De norm IEC 60364-4-44, clausule -443 legt vast WANNEER een overspanningsbeveiliging moet worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld bij gevolgen voor openbare voorzieningen, commerciële en industriële activiteiten en als gevoelige apparatuur van overspanningscategorie I + II is geïnstalleerd.

Welke beveiliging, hoe geïnstalleerd:
IEC 60364-5-54, clausule -534

De IEC 60364-5-54, clausule -534 bepaalt de selectie van de vereiste overspanningsbeveiligingen, dat wil zeggen WELKEoverspanningsbeveiliging moet worden geselecteerd en HOE deze moet worden geïnstalleerd.

Eisen aan bedrijfsruimtes, ruimtes en bijzondere installaties - Stroomvoorziening van elektrische voertuigen
IEC 60364-7-722

Sinds juni 2019 vereist de norm IEC 60364-7-722
 dat bij de planning en de bouw rekening wordt gehouden met overspanningsbeveiliging op openbaar toegankelijke aansluitpunten. De selectie en installatie van de overspanningsbeveiligingsapparatuur wordt verder uitgevoerd conform IEC 60364-4-44, clausule -443, IEC 60364-5-54, clausule -534

Meer normen in de context in
de e-mobiliteit

De bliksembeveligingsnorm:
IEC 62305

De bliksembeveiligingsnorm IEC 62305
moet aanvullend in acht worden genomen, als:

  • de laadinfrastructuur in voorzieningen met bestaande externe bliksembeveiliging wordt geïnstalleerd
  • het gevaar zal naar verwachting door een directe blikseminslag zal worden veroorzaakt
  • de laadinfrastructuur resp. -inrichtingen van gebouwen worden voorzien die een externe bliksembeveiligingssysteem hebben.

Basisregelgeving voor het aansluiten van klantinstallaties op het laagspanningsnet:
VDE-AR-N 4100 (Duitse norm)

Bij laadzuilen die direct op het laagspanningsnet zijn aangesloten, moet ook de
VDE-AR-N 4100 (Duitse norm) in acht worden genomen.

Hierin worden onder meer aanvullende eisen beschreven aan type 1 - afleiders die in het hoofdvoedingssysteem worden gebruikt.