DEHN protects PV systems
DEHN beschermt PV-systemen

Bescherm PV-systemen tegen directe blikseminslag en tijdelijke overspanningen

Beveilig de beschikbaarheid van het PV-systeem

Overspanningsschade als gevolg van onweer is een van de meest voorkomende oorzaken van schade in PV-systemen

Pieken leiden vaak tot de vernietiging van systeemonderdelen zoals modules, omvormers en bewakingssystemen. De financiële gevolgen zijn verschrikkelijk. Vervanging van een defecte omvormer, nieuwe installatie van de PV-installatie, verlies van inkomsten als gevolg van downtime ... alles betekent dat het break-even punt en dus de winstzone veel later wordt bereikt.
 

Kies voor een professioneel en uitgebreid bliksembeveiligingssysteem
bestaande uit

  • Externe bliksembeveiliging met opvangstaven en afgaande leidingen
  • Interne bliksembeveiliging met overspanningsbeveiliging voor bliksempotentiaalvereffening
     

Door dit te doen, verhoogt u de systeembeschikbaarheid en beveiligt u uw inkomsten op lange termijn.

PV-systemen op het dak

Professionele conceptplanning

Een van de meest voorkomende vormen van PV-systemen is het daksysteem. Vanwege zijn blootgestelde positie is het bijzonder gevoelig voor schade veroorzaakt door directe en indirecte bliksemeffecten.

Uitgebreide bescherming is daarom vereist

Bekijk enkele praktische oplossingen voor drie verschillende toepassingsscenario's:

  • Gebouwen zonder externe bliksembeveiliging
  • Gebouwen met externe bliksembeveiliging EN voldoende scheidingsafstand
  • Gebouwen met externe bliksembeveiliging maar ZONDER voldoende scheidingsafstand

PV vrije veldsystemen en zonneparken

Bescherming tegen directe blikseminslag en tijdelijke overspanning

Een bliksembeveiligingssysteem voor vrije veldsystemen en zonneparken heeft twee hoofddoelen:

  • Het gebied van de elektriciteitscentrale beschermen tegen bliksemschade en
  • Bescherming van de modules, omvormers en bewakingssystemen tegen de effecten van elektromagnetische impulsen

Bekijk hier enkele mogelijke configuraties voor een "gecentraliseerde configuratie met centrale omvormer" of de "gedistribueerde configuratie met string-omvormer".

FAQ PV

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-systemen.

Elektrische batterijopslagsystemen

Batterijopslagsystemen slaan de overtollige energie op die wordt geproduceerd door PV-systemen en voeren deze indien nodig terug in het net. Dit compenseert schommelingen en piekbelastingen in het voedingsnetwerk.

Overspanning, directe blikseminslag en netgerelateerde spanningspieken brengen uw batterijopslagsysteem in gevaar. 

Minimaliseer duur onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Beveilig de beschikbaarheid van uw opslagsysteem. Met een aangepast concept voor bliksem- en overspanningsbeveiliging. 

Vlamboog detectie

Bescherm werknemers - optimaliseer de systeembeschikbaarheid

Een vlamboog detectiesysteem biedt u de veiligheid en zekerheid die u nodig hebt om uw werknemers effectief te beschermen, de beschikbaarheid van de schakelinstallatie te optimaliseren en uw planning uit te voeren in overeenstemming met de geldige voorschriften. Afhankelijk van het doel en de energiedichtheid van de schakelinstallatie zijn verschillende beveiligingssystemen beschikbaar die geschikt zijn voor de specifieke situatie en het type systeem.

DEHNshort: deze actieve vlamboogbescherming reageert direct in de schakelinrichting.
DEHNcare: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen uw werknemers en zijn zowel veilig als comfortabel om te dragen.

Safety Equipment

Werken aan PV-systemen onder gelijkspanning

PV-modules genereren spanningen tot 1500 V gelijkstroom. Daarom overschrijden ze veruit de "gevaarlijke waarde" van 120 VDC zoals gespecificeerd in de Duitse verordening voor ongevallenpreventie BGV A3.
 

Veiligheid voorop

Met DEHN-veiligheidsproducten voor installatie en onderhoud heeft de veiligheid van uw werknemers de hoogste prioriteit. Bescherm uw servicepersoneel tijdens werkzaamheden aan daken en zonneparken.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

T. 085-07 10 280

back to top