DehnPatch
Schademiddag Verbond van Verzekeraars

Schademiddag

Verbond van Verzekeraars

Het energienetwerk van de toekomst transporteert onder meer stroom uit wind en zon in alle richtingen. Dit resulteert in multidirectionele energiestromen en stelt niet alleen de netbeheerders maar ook verzekeraars voor nieuwe uitdagingen.

 

De door de overheid gestelde duurzaamheidseisen aan onder meer kantoren, appartementen en woonhuizen hebben tot gevolg dat zij in de nabije toekomst grotendeels zelfvoorzienend zullen moeten zijn in hun energiebehoefte. De opgewekte energie wordt niet meer teruggeleverd aan de energiemaatschappij, maar wordt zelf opgeslagen in een batterij en/of gebruikt door de standaard aanwezige warmtepomp en apparaten. Hiermee wordt de energiebehoefte afgedekt welke nodig is voor o.a. het laden van het elektrische voertuig, het verwarmen van het huis en voor overige apparaten.

 

Met de uitbouw tot een intelligent of slim energienetwerk – ook wel smart grid genoemd – wordt het aandeel aan gevoelige elektronische componenten sterk verhoogd. Extreem weer, waaronder bliksem en onweer, vormen een groot risico voor deze slimme elektronica. Schade door (in)directe inslag en hier als gevolg van veroorzaakte transiënte overspanningen (inductie) kan echter voorkomen worden.

 

DEHN is als medesponsor aanwezig op de schademiddag van het Verbond van Verzekeraars op 16 juni a.s. Laten we de energie toekomst veilig tegemoetzien. DEHN protects!

back to top