Overzicht van normen

Belangrijke normen voor systeembeheerders in de gas- en olie-industrie

Systeembeheerders zijn bekend met het dilemma: ze moeten continu beschikbaar zijn en tegelijkertijd kunnen explosiegevaarlijke gebieden onzeker zijn.

De volgende voorschriften, normen en basisregels zijn met name belangrijk voor systeembeheerders in deze sector:

  • EU-Guideline 98/24 EG - protection against hazardous substances
  • EU-Guideline 2009/104 EG - safety and health protection in the use of work equipment
  • IEC 60079 - Explosive atmospheres 
  • IEC 62305 - Protection against lightning - ALL PARTS 
  • IEC 60364-4-41 - Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
  • IEC 60364-4-44 - Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
  • IEC 60364-5-53 - Electrical installations of buildings - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control
  • IEC 60364-5-54 - Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
  • DIN EN 50522 - Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

 

Order standards: All standards (DIN, DVWG, GefStoffV, BetrSichV) can be ordered from the publisher Beuth-Verlag (https://www.beuth.de/de).

back to top