DEHN protects gas pipelines
DEHN beschermt de gasindustrie

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor pijpleidingen

Voorkom schade, houd interferentiespanning onder controle

Pijpleidingen lopen vaak langs hoogspanningslijnen of spoorlijnen. Als ze parallel lopen over langere afstanden, kunnen externe spanningen een negatief effect hebben op pijpleidingen die slijtage en dus corrosieschade veroorzaken.

Invloed van interferentiespanning

 • gas pipelines streuströme fremdspannungen
  Storingsbronnen veroorzaken zwerfstromen en elektromagnetische velden >>>
 • Interference voltage generated by a high-voltage line
  Interferentiespanning gegenereerd door een hoogspanningslijn
 • Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
  Interferentiespanning door aardfouten
 • Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
  Interferentiespanning veroorzaakt door blikseminslag
 • Fremdspannungen durch elektrische Bahnen
  Interferentiespanning van elektrische spoorwegen veroorzaakt AC-corrosie

Interferentiespanning brengt het leven van mensen in gevaar en veroorzaakt AC-corrosie van componenten en apparaten.

Bronnen van interferentie zoals hoogspanningslijnen, elektrisch spoor of blikseminslagen veroorzaken zwerfstromen en elektromagnetische velden. Deze worden via de grond in de pijpleiding geïnjecteerd, waardoor het potentieel verandert en dus AC-corrosie veroorzaakt.

Hoge kosten door lekken

AC-corrosie heeft lekken als gevolg. Deze leiden vaak tot enorme schade aan eigendom en het milieu en dus hoge kosten: gecompliceerde pijpleidingreparaties, falen van het gasnet, claims voor schade als gevolg van gelekt gas, enz.

Persoonlijke bescherming heeft de hoogste prioriteit

Als het potentieel op de pijpleiding te hoog is, kan dit leiden tot onacceptabel hoge aanrakingsspanningen die mensen in gevaar kunnen brengen in gebieden waar het systeem vrij toegankelijk is of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Hoe pijpleidingen te beschermen tegen beschadiging

Passieve corrosiebescherming

Passieve corrosiebescherming, d.w.z. schilderen of coaten van de pijpleiding, is de eerste stap. Dit alleen is echter niet voldoende, omdat zelfs kleine onvolkomenheden in de coating al snel leiden tot lokale corrosie op de pijpleiding. Bereik een hogere mate van veiligheid met actieve corrosiebescherming.

Actieve corrosiebescherming

Kathodische corrosiebescherming is de meest effectieve methode om elektrochemische corrosieprocessen te stoppen. Een beschermende stroom (gelijkstroom) voorkomt dat stroom ontsnapt bij de openingen in de coating of mantel.

Het spanning gestuurde slimme ontkoppelingsapparaat, VCSD, is speciaal ontworpen voor kathodische corrosiebescherming. Het beschermt ook mensen, apparaten en componenten tegen tijdelijke en stationaire overspanningen.

 

Productaanbevelingen

Speciaal ontwikkeld voor kathodische beschermingssystemen: VCSD

Dit slimme ontkoppelingsapparaat beschermt apparatuur en componenten in geval van tijdelijke en langdurige overspanningen. Het beschermt ook mensen tegen ontoelaatbaar hoge aanrakingsspanningen.

 

EXFS coaxdoos

Met de EXFS Coaxial Box beschermt u de isolerende verbindingen van pijpleidingen in gevaarlijke gebieden. Om regelmatige inspecties eenvoudiger te maken, is de coaxiale aansluitdoos met geïntegreerde ex-isolerende vonkbrug EXFS 100 buiten de ex-zone geïnstalleerd.

Online catalogus

Productportfolio voor kathodische corrosiebescherming.
Gebruik het overzicht om de afzonderlijke producten eenvoudig in kaart te brengen.

Installatie locaties:

 1. In schakelkast van kathodisch beveiligingssysteem, op DIN-rail gemonteerd
 2. In schakelkast van kathodisch beveiligingssysteem, op DIN-rail gemonteerd
 3. Bovengrondse installatie direct op de isolerende verbinding van de pijpleiding
 4. Bovengrondse installatie - ter bescherming van ondergrondse isolerende voegen
 5. Op het kathodische beschermingssysteem/ in geïsoleerde pijpleidingsecties
 6. Stroomvoorziening
 7. Dak van het gebouw
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

T. 085-07 10 280

back to top